Địa chỉ các đại lý bán vé số Vietlott tại Đà Nẵng

Danh sách điểm bán xổ số Vietlott tại Đà Nẵng được chính thức mở vào ngày 18/11/2016 được bán xổ số tự chọn số điện toán kiểu mỹ Vietlott phát hành là Max 4D và Mega 6/45.

Dưới đây là tổng hợp danh sách các đại lý và điểm bán xổ số tự chọn Mega 6/45 Vietlott tại thành phố Đà Nẵng:

1. Địa điểm bán hàng xổ số tự chọn kiểu mỹ Vietlott tại Thanh Khê

- Điểm bán Xổ số tự chọn số 17B Dũng Sỹ Thanh Khê
Số 17B, Đường Dũng Sỹ Thanh Khê, Phường Thanh Khê, Quận Thanh Khê,Thành Phố Đà Nẵng

- Điểm bán Xổ số tự chọn số 323 Chợ Điện Biên
Lô 323 Chợ Điện Biên, Đường Điện Biên Phủ, Phường Hòa Khê, Quận Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng

- Điểm bán Xổ số tự chọn số 186 Lê Duẩn
Số 186, Đường Lê Duẩn, Phường Tân Chính, Quận Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng

- Điểm bán Xổ số tự chọn số 110 Nguyễn Chi Phương
Số 110, Đường Nguyễn Chi Phương, Phường Chính Gián, Quận Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng

- Điểm bán Xổ số tự chọn số 36 Nguyễn Đức Trung
Số 36, Đường Nguyễn Đức Trung, Phường Thanh Khê Đông, Quận Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng

- Điểm bán Xổ số tự chọn số 476 Trần Cao Vân
Số 476, Đường Trần Cao Vân, Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng

- Điểm bán Xổ số tự chọn số 439 Trường Chinh
Số 439, Đường Trường Chinh, Phường An Khuê, Quận Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng

- Điểm bán Xổ số tự chọn số 120 Hà Huy Tập
Số 120, Đường Hà Huy Tập, Phường Hòa Khuê, Quận Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng

- Điểm bán Xổ số tự chọn số 25 Hải Hồ
Số 25, Đường Hải Hồ, Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng

- Điểm bán Xổ số tự chọn số 46 Điện Biên Phủ
Số 46, Đường Điện Biên Phủ, Phường Chính Gián, Quận Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng

- Điểm bán Xổ số tự chọn số 457 Điện Biên Phủ
Số 457, Đường Điện Biên Phủ, Phường Hòa Khuê, Quận Thanh Khuê, Thành Phố Đà Nẵng

- Điểm bán Xổ số tự chọn số 53 Đỗ Quang
Số 53, Đường Đỗ Quang, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng

- Điểm bán Xổ số tự chọn số 195 Hà huy Tập
Số 195, Đường Hà Huy Tập, Phường Hòa Khuê, Quận Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng

- Điểm bán Xổ số tự chọn số 244 Hải Phòng
Số 244, Đường hải Phòng, Phường Tân Chính, Quận Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng

- Điểm bán Xổ số tự chọn số 155-159 Kỳ Đồng
Số 155-159, Đường Kỳ Đồng, Phường Thanh Khê Đông, Quận Thanh Khê

- Điểm bán Xổ số tự chọn số 142 Kỳ Đông
Số 142, Đường Kỳ Đồng, Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê

- Điểm bán Xổ số tự chọn số 137 Lê Đình Lý
Số 137, Đường Lê Đình Lý, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê

- Điểm bán Xổ số tự chọn số 90 Lê Độ
Số 90, Đường Lê Độ, Phường Chính Gián, Quận Thanh Khê

- Điểm bán Xổ số tự chọn số 156-158 Nguyễn Văn Linh
Số 156-158, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê

- Điểm bán Xổ số tự chọn số 346 Hùng Vương
Số 346, Đường Hùng Vương, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê

- Điểm bán Xổ số tự chọn số 244 Cù Chính Lan
Số 244, Đường Cù Chính Lan, Phường Hòa Khê, Quận Thanh Khê

- Điểm bán Xổ số tự chọn số 359 Hải Phòng
Số 358, Đường hải Phòng, Phường Chính Gián, Quận Thanh Khê

- Điểm bán Xổ số tự chọn số 1 An Xuân
Số 1, Đường An Xuân, Phường An Khê, Quận Thanh Khê

2. Địa điểm bán hàng xổ số tự chọn kiểu mỹ Vietlott tại Liên Chiểu

- Điểm bán Xổ số tự chọn số 561 Âu Cơ
Số 561, Đường Âu Cơ, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng

- Điểm bán Xổ số tự chọn số 8 Phạm Như Xương
Số 8, Đường Phạm Như Xương, Phường Hòa Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng

- Điểm bán Xổ số tự chọn số 221 Tôn Đức Thắng
Số 221, Đường Tôn Đức Thắng, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng

- Điểm bán Xổ số tự chọn số 655 Tôn Đức Thắng
Số 655, Đường Tôn Đức Thắng, Phường Hòa Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng

- Điểm bán Xổ số tự chọn số 272 Kinh Dương Vương
Số 272, Đường Kinh Dương Vương, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu

- Điểm bán Xổ số tự chọn số 580 Phạm Như Xương
Số 80, Đường Phạm Như Xương, Phường Hòa Khánh Nam, Quận Liên Chiểu

- Điểm bán Xổ số tự chọn số 701 Tôn Đức Thắng
Số 701, Đường Tôn Đức Thắng, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu

- Điểm bán Xổ số tự chọn số 221 Âu Cơ
Số 221, Đường Âu Cơ, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu

- Điểm bán Xổ số tự chọn số 3 Nguyễn Cảnh Chân
Số 7, Đường Nguyễn Cảnh Chân, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu

- Điểm bán Xổ số tự chọn số nhà xe Hiếu Hoa,Bến xe trung tâm thành phố Tôn Đức Thắng
Nhà xe Hiếu Hoa,Bến xe trung tâm thành phố, Đường Tôn Đức Thắng, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Thanh Phố Đà Nẵng

3. Địa điểm bán hàng xổ số tự chọn kiểu mỹ Vietlott tại Hải Châu

- Điểm bán Xổ số tự chọn số 17 Cao Thắng
Số 17, Đường Cao Thắng, Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng

- Điểm bán Xổ số tự chọn số 14 Chu Văn An
Số 14, Đường Chu Văn An, Phường Xuân Hà, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng

- Điểm bán Xổ số tự chọn số 6 Đào Duy Từ
Số 6, Đường Đào Duy Từ, Phường Tân Chính, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng

- Điểm bán Xổ số tự chọn số 359 Hoàng Diệu
Số 359, Đường Hoàng Diệu, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng

- Điểm bán Xổ số tự chọn số 20 Hoàng Văn Thụ
Số 20, Đường Hoàng Văn Thụ, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng

- Điểm bán Xổ số tự chọn số 107 Lê Lợi
Số 107, Đường Lê Lợi, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng

- Điểm bán Xổ số tự chọn số 25A Lương Ngọc Quyến
Số 25A, Đường Lương Ngọc Quyến, Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng

- Điểm bán Xổ số tự chọn số 98 Hoàng Văn Thụ
Số 98, Đường Hoàng Văn Thụ, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng

- Điểm bán Xổ số tự chọn số 51 Phạm Văn Bạch
Số 51, Đường Phạm Văn Bạch, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng

- Điểm bán Xổ số tự chọn số 552 Trần Cao Vân
Số 552, Đường Trần Cao Vân, Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng

- Điểm bán Xổ số tự chọn số 10 Trần Quốc Toản
Số 10, Đường Trần Quốc Toản, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng

- Điểm bán Xổ số tự chọn số 146/15 Hải Phòng
Số 146/15, Đường Hải Phòng, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng

- Điểm bán Xổ số tự chọn số 118 Mai Lão Bạng
Số 118, Đường Mai Lão Bạng, Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng

- Điểm bán Xổ số tự chọn số 295 Ông Ích Khiêm
Số 295, Đường Ông Ích Khiêm, Phường Hải Châu 2, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng

- Điểm bán Xổ số tự chọn số 39 Pastuer
Số 39, Đường Pastuer, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng

- Điểm bán Xổ số tự chọn số 71 Trần Quốc Toản
Số 71, Đường Trần Quốc Toản, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng

- Điểm bán Xổ số tự chọn số 239 Trưng Nữ Vương
Số 239, Đường Trưng Nữ Vương, Phường Hòa Thuận Đông, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng

- Điểm bán Xổ số tự chọn số 119 Thái Phiên
Số 119, Đường Thái Phiên, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng

- Điểm bán Xổ số tự chọn số 401 Hoàng Diệu
Số 401, Đường Hoàng Diệu, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng

- Điểm bán Xổ số tự chọn số 12 Đoàn Thị Điểm
Số 12, Đường Đoàn Thị Điểm, Phường Hải Châu 2, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng

- Điểm bán Xổ số tự chọn số 40 Ỷ Lan Nguyên phi
Số 40, Đường Ỷ lan Nguyên Phi, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng

- Điểm bán Xổ số tự chọn số 567 Hoàng Diệu
Số 567, Đường Hoàng Diệu, Phường Bình Hiên, Quận Hải Châu

- Điểm bán Xổ số tự chọn số 119 Hùng Vương
Số 119, Đường Hùng Vương, Phường Hải Châu 2, Quận hải Châu

- Điểm bán Xổ số tự chọn số 141B Lý Tự Trọng
Số 141B, Đường Lý Tự Trọng, Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu

- Điểm bán Xổ số tự chọn số 10 Phạm Ngũ Lão
Số 10, Đường Phạm Ngũ Lão, Phường Hải Châu 2, Quận Hải Châu

- Điểm bán Xổ số tự chọn số 34 Trần Bình Trọng
Số 34, Đường Trần Bình Trọng, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu

- Điểm bán Xổ số tự chọn số 29 Trưng Nữ Vương
Số 29, Đường Trưng Nữ Vương, Phường Bình Hiên, Quận hải Châu

- Điểm bán Xổ số tự chọn số 34 Lý Thường Kiệt
Số 34, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu

- Điểm bán Xổ số tự chọn số 110 Nguyễn Hoàng
Số 110, Đường Nguyễn Hoàng, Phường Vĩnh Trung, Quận Hải Châu

- Điểm bán Xổ số tự chọn số 527 Núi Thành
Số 527, Đường Núi Thành, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu

- Điểm bán Xổ số tự chọn số 279 Nguyễn Hữu Thọ
Số 279, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu

- Điểm bán Xổ số tự chọn số 98 Ông Ích Khiêm
Số 98, Đường Ông Ích Khiêm, Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu

- Điểm bán Xổ số tự chọn số 3 Thanh Long
Số 3, Đường Thành Long, Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu

- Điểm bán Xổ số tự chọn số 83 Trần Phú
83, Đường Trần Phú, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu.

- Điểm bán Xổ số tự chọn số Kiot 1 TTTM Đà Năng Ông Ích Khiêm
Kiot 1 TTTM Đà Nẵng, Đường Ông Ích Khiêm, Quận Hải Châu

- Điểm bán Xổ số tự chọn số Khu Sảnh Cách Ly Của Nhà Ga Đi Quốc Nội Tại Sân Bay Đà Nẵng
Khu Sảnh Cách Ly Của Nhà Ga Đi Quốc Nội Tại Sân Bay Đà Nẵng, Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu

4. Địa điểm bán hàng xổ số tự chọn kiểu mỹ Vietlott tại Ngũ Hành Sơn

- Điểm bán Xổ số tự chọn số 21 Nguyễn Văn Thoại
Số 21, Đường Nguyễn Văn Thoại, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành Phố Đà Nẵng

- Điểm bán Xổ số tự chọn số 30 Mỹ Đa Đông 3
Số 30, Đường Mỹ Đa Đông 3, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn

- Điểm bán Xổ số tự chọn số 7 Mỹ Đa Đông 3
7 Đường Mỹ Đa Đông 2, Phường Mỹ An, Quận Ngũ hành Sơn

5. Địa điểm bán hàng xổ số tự chọn kiểu mỹ Vietlott tại Sơn Trà

- Điểm bán Xổ số tự chọn số 149 Nguyễn Phan Vinh
149 Đường Nguyễn Phan Vinh, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Thành Phố Đà Nẵng

- Điểm bán Xổ số tự chọn số 40 Tân Thái 10
40 Đường Tân Thái 10, Phường Mân Thái, Quận Sơn Trà, Thành Phố Đà Nẵng

- Điểm bán Xổ số tự chọn số 1026 Ngô Quyền
1026 Đường Ngô Quyền, Phường An Hải Tây, Quận Sơn Trà, Thành Phố Đà Nẵng

- Điểm bán Xổ số tự chọn số 97 Nguyễn Văn Thoại
97 Đường Nguyễn Văn Thoại, Phường An Hải Đông, Quận Sơn Trà

- Điểm bán Xổ số tự chọn số 260 Phạm Cự Lượng
260 Đường Phạm Cự Lượng, Phường An Hải Đông, Quận Sơn Trà

- Điểm bán Xổ số tự chọn số 150 Nguyễn Công Trứ
150 Đường Nguyễn Công Trứ, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà

- Điểm bán Xổ số tự chọn số 37 Nguyễn Duy Hiệu
37 Đường Nguyễn Duy Hiệu, Phường An Hải Đông, Quận Sơn Trà

- Điểm bán Xổ số tự chọn số 120 Nguyễn Thị Định
120 Đường Nguyễn Thị Định, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà

6. Địa điểm bán hàng xổ số tự chọn kiểu mỹ Vietlott tại Cẩm Lệ

- Điểm bán Xổ số tự chọn số 7 Cao Sơn Pháo
Số 7, Đường Cao Sơn Pháo, Phường Hòa An, Thành Phố Đà Nẵng

- Điểm bán Xổ số tự chọn số 42 Văn Cận
Số 42, Đường Văn Cận, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành Phố Đà Nẵng

- Điểm bán Xổ số tự chọn số 126 Ông Ích Đường
Số 126, Đường Ông Ích Đương, Phường Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ

- Điểm bán Xổ số tự chọn số 130 Lý Nhân Tông
Số 130, Đường Lý Nhân Tông, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ

7. Địa điểm bán hàng xổ số tự chọn kiểu mỹ Vietlott tại Hoàng Sa

Hiện tại chưa có điểm bán hàng xổ số tự chọn kiểu mỹ Mega 6/45 Vietlott tại Hoàng sa

8. Địa điểm bán hàng xổ số tự chọn kiểu mỹ Vietlott tại Hòa Vang

Điểm bán Xổ số tự chọn số Tổ 3 Lệ Sơn Bắc
Tổ 3, Đường Lệ Sơn Bắc, Phường Hòa Tiến, Quận Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng

Trên đây là danh sách các địa điểm bán hàng xổ số tự chọn số điện toán kiểu mỹ Vietlott Mega 6/45 tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi sẽ cập nhật liên tục khi có thêm đại lý mới.

Xem thêm:

Bởi dia-diem.net