Địa chỉ bán vé số Vietlott tại Bà Rịa Vũng Tàu

Địa điểm các đại lý bán vé số Vietlott tại Bà Rịa Vũng Tàu được chính thức mở bán với các vé số Mega 6/45, Max 4D.

Dưới đây là danh sách đầy đủ các điểm bán xổ số Vietlott tại tất cả các huyện trong tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

1. Địa điểm bán vé số Vietlott tại thành phố Bà Rịa

 • Điểm bán Xổ số tự chọn Số 67 Đường Lê Quý Đôn,
  Số 67 Đường Lê Quý Đôn, Phước Trung, Thành Phố Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Điểm bán Xổ số tự chọn 119 Nguyễn Thanh Đằng,
  119 Nguyễn Thanh Đằng, Phường Phước Hiệp, Thành phố Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Điểm bán Xổ số tự chọn Số 53 Đường Nguyễn Thanh Đằng,
  Số 53 Đường Nguyễn Thanh Đằng, Phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa , Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Điểm bán Xổ số tự chọn Số 16 Đường Cô Bắc
  Số 16 Đường Cô Bắc , Phường 4, Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Điểm bán Xổ số tự chọn 958 Phạm Hùng
  Số958 Phạm Hùng, Phường Long Toàn, Bà Rịa,
 • Điểm bán Xổ số tự chọn shop 6-7 Trung tâm thương mại Bà Rịa,
  Shop 6-7 Trung tâm thương mại Bà Rịa, ngã tư Ngô Gia Tự – Dương Bạch Mai, Thành phố Bà Rịa

  2. Địa điểm bán vé số Vietlott tại thành phố Vũng Tàu

 • Điểm bán Xổ số tự chọn Số 29 Đường Trần Hưng Đạo
  Số 29 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 1, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Điểm bán Xổ số tự chọn Số 482 Đường 30/4,
  Số 482 Đường 30/4, Rạch Dừa, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Điểm bán Xổ số tự chọn Số 165B Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  Số 165B Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 3, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Điểm bán Xổ số tự chọn Số 424 Đường Trần Phú,
  Số 424 Đường Trần Phú, Phường 5, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Điểm bán Xổ số tự chọn Số 117 Đường Lê Lai,
  Số 117 Đường Lê Lai, Phường 1, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Điểm bán Xổ số tự chọn Số 144 Đường Ba Cu,
  Số 144 Đường Ba Cu, Phường 3, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Điểm bán Xổ số tự chọn Số 23 Đường Hoàng Hoa Thám,
  Số 23 Đường Hoàng Hoa Thám, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Điểm bán Xổ số tự chọn Số 55 Đường Nguyễn An Ninh,
  Số 55 Nguyễn An Ninh, Xã Thắng Nhì, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Điểm bán Xổ số tự chọn Số 637 Đường Ba Mươi Thán
  Số 637 Đường Ba Mươi Tháng Tư, Rạch Dừa, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Điểm bán Xổ số tự chọn Số 301 Đường Nguyễn An Ninh,
  Số 301 Đường Nguyễn An Ninh, Phường 7, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Điểm bán Xổ số tự chọn Số 400 Đường Lê Lợi,
  Số 400 Đường Lê Lợi, Phường 7, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Điểm bán Xổ số tự chọn Kiot Số 2 Đường Lê Quý Đôn
  Kiot Số 2 Đường Lê Quý Đôn, 1, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Điểm bán Xổ số tự chọn Số 51 Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  Số 51 Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 3, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Điểm bán Xổ số tự chọn 41 Lê Lai,
  41 Lê Lai, Phường 1, Vũng Tàu
 • Điểm bán Xổ số tự chọn 1003 Bình Giã
  1003 Bình Giã, Phường Rạch Dừa, Vũng Tàu
 • Điểm bán Xổ số tự chọn 97C Ngô Đức Kế,
  97C Ngô Đức Kế, Phường 8, Vũng Tàu
 • Điểm bán Xổ số tự chọn Số 69 Đường Trưng Nhị,
  Số 69 Đường Trưng Nhị, Phường 1, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Điểm bán Xổ số tự chọn Số 28 đường Ba Mươi Tháng Tư
  Số 28 đường Ba Mươi Tháng Tư, Phường 9, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Điểm bán Xổ số tự chọn Số 235 Nguyễn An Ninh
  Số 235 Nguyễn An Ninh, Phường Thắng Nhì, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Điểm bán Xổ số tự chọn Số 145A Đường Hoàng Hoa Thám,
  Số 145A Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Thắng Tam, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Điểm bán Xổ số tự chọn Số 39 Đường Trần Quốc Toản,
  Số 39 Đường Trần Quốc Toản, Phường Thắng Nhì, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Điểm bán Xổ số tự chọn 285/A17 Đường Bình Giã,
  285/A17 Đường Bình Giã, Phường 8, Vũng Tàu
 • Điểm bán Xổ số tự chọn Số 3 Đường Hoàng Hoa Thám,
  Số 3 Đường Hoàng Hoa Thám, Phường 3, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Điểm bán Xổ số tự chọn Số 47 Đường Trần Hưng Đạo,
  Số 47 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 1, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Điểm bán Xổ số tự chọn số 2 Trần Đồng,
  số 2 Trần Đồng, Phường 3, Thành phố Vũng Tàu
 • Điểm bán Xổ số tự chọn 205 Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  205 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Phường 3, Bà Rịa Vũng Tàu
 • Điểm bán Xổ số tự chọn Số 7 Đường Ba Cu,
  Số 7 Đường Ba Cu, Phường 1, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Điểm bán Xổ số tự chọn Số 564 Đường 30/4,
  Số 564 Đường 30/4, Phường Rạch Dừa, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Điểm bán Xổ số tự chọn Số 224 Đường Lê Lai
  Số 224 Đường Lê Lai, Phường 4, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Điểm bán Xổ số tự chọn Số 59-61 Đường Nguyễn Tri Phương
  Số 59-61 Đường Nguyễn Tri Phương, Phường 7, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Điểm bán Xổ số tự chọn Số 343 Đường Trương Công Định,
  Số 343 Đường Trương Công Định, Phường 3, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Điểm bán Xổ số tự chọn Số 28 Đường Tú Xương
  Số 28 Đường Tú Xương, Phường 4, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Điểm bán Xổ số tự chọn Số 1 Đường Lê Quang Định,
  Số 1 Đường Lê Quang Định, Phường 9, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Điểm bán Xổ số tự chọn Số 72 Đường Nguyễn Thiện Thuật,
  Số 72 Đường Nguyễn Thiện Thuật, Phường Thắng Nhất, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Điểm bán Xổ số tự chọn 634 Đường 30/4,
  Số 634 Đường 30/4, Phường 11, Vũng Tàu
 • Điểm bán Xổ số tự chọn Số 212 H2 Đường Nguyễn Hữu Cảnh,
  Số 212 H2 Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thắng Nhất, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Điểm bán Xổ số tự chọn 166 Huyền Trân Công Chúa,
  166 Huyền Trân Công Chúa, Phường 8, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Điểm bán Xổ số tự chọn Số 112 Đường Nguyễn Hữu Cảnh
  Số 112 Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thắng Nhất, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Điểm bán Xổ số tự chọn 491 Trần Phú, Phườ
  491 Trần Phú, Phường 6 Vũng Tàu
 • Điểm bán Xổ số tự chọn 160 Nguyễn An Ninh
  160 Nguyễn An Ninh, Phường 7, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Điểm bán Xổ số tự chọn 358 Lê Hồng Phong
  358 Lê Hồng Phong Phường 3, Thành Phố Vũng Tàu
 • Điểm bán Xổ số tự chọn Số 63 Đường Lý Tự Trọng,
  Số 63 Đường Lý Tự Trọng, Phường 1, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Điểm bán Xổ số tự chọn Số 64 Đường Huyền Trân Công Chúa
  Số 64 Đường Huyền Trân Công Chúa, Phường 8, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Điểm bán Xổ số tự chọn Số 99 Đường Nguyễn An Ninh
  Số 99 Đường Nguyễn An Ninh, Phường 6, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Điểm bán Xổ số tự chọn 50 Đồ Chiểu,
  50 Đồ Chiểu, Phường 3, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Điểm bán Xổ số tự chọn 62 Lý Thường kiệt,
  62 Lý Thường kiệt, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Điểm bán Xổ số tự chọn 161 Lê Lợi,
  161 Lê Lợi, Phường Thắng Nhì, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Điểm bán Xổ số tự chọn Số 408 Thống Nhất Mới,
  Số 408 Thống Nhất Mới, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Điểm bán Xổ số tự chọn 288 -290 Lê Hồng Phong,
  288 -290 Lê Hồng Phong, Phường 4, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Điểm bán Xổ số tự chọn Số 12 Đường Trần Phú,
  Số 12 Đường Trần Phú, Phường 1, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Điểm bán Xổ số tự chọn Số 194 – 196 Đường Ba Cu
  Số 194 – 196 Đường Ba Cu, Phường 3, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Điểm bán Xổ số tự chọn Số 365 Đường Trần Phú,
  Số 365 Đường Trần Phú, Phường 5, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tà
 • Điểm bán Xổ số tự chọn Số 1A Đường Phó Đức Chính,
  Số 1A Đường Phó Đức Chính, Phường Thằng Tam, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Điểm bán Xổ số tự chọn Số 212 Đường Bình Giã,
  Số 212 Đường Bình Giã, Phường 8, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Điểm bán Xổ số tự chọn Số 426 – 428 Đường 30/4
  Số 426 – 428 Đường 30/4, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Điểm bán Xổ số tự chọn Số 96A Đường Lê Lai
  Số 96A Đường Lê Lai, Phường 3, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Điểm bán Xổ số tự chọn Số7 Lưu Hữu Phước,
  Số7 Lưu Hữu Phước, Phường Rạch Dừa, Vũng Tàu

  3. Địa điểm bán vé số Vietlott tại huyện Long Điền

 • Điểm bán Xổ số tự chọn Tổ 9 Đường Long Bình
  Tổ 9 Đường Long Bình, Xã Long Điền, Huyện Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Điểm bán Xổ số tự chọn Số 5 tổ 7 Phước Hưng,
  Số 5 tổ 7 Phước Hưng, Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu
 • Điểm bán Xổ số tự chọn Số 34/10 ô 3 Khu Phố Hải Phong,
  Hải Phong, Thị Trấn Long Hải, Huyện Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Điểm bán Xổ số tự chọn Số 5 ô 4 Tổ 11 Ấp Hải Vân,
  Số 5 ô 4 Tổ 11 Ấp Hải Vân, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Điểm bán Xổ số tự chọn Số Khu Phố Hải Lộc
  Hải Lộc, Thị Trấn Long Hải, Huyện Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu

  4. Địa điểm bán vé số Vietlott tại huyện Châu Đức

  Chưa có địa điểm bán hàng xổ số Mega 6/45 tại huyện Châu Đức

  5. Địa điểm bán vé số Vietlott tại huyện Đất Đỏ

  Chưa có địa biểm bán hàng xổ số kiểu mỹ tại huyện Đất Đỏ

  6. Địa điểm bán vé số Vietlott tại huyện Xuyên Mộc

  Chưa có địa điểm bán hàng xổ số vietlott mega 6/45 tại huyện Xuyên Mộc

  7. Địa điểm bán vé số Vietlott tại huyện Tân Thành

  Chưa có địa điểm bán hàng xổ số Mega Vietlott tại huyện Tân Thành

  8. Địa điểm bán vé số Vietlott tại huyện Côn Đảo

  Chưa có địa điểm bán hàng xổ số Mega 6/45 tại huyện Côn Đảo
  Các điểm bán vé số Vietlott tại Bà Rịa Vũng Tàu sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục khi có thêm đại lý mới.

 • Xem thêm:

 • Địa chỉ các đại lý bán vé số Vietlott tại Hà Nội
 • Địa chỉ các đại lý bán vé số Vietlott tại thành phố Hồ Chí Minh
 • Địa chỉ các đại lý bán vé số Vietlott tại Hải Phòng
 • Địa chỉ các đại lý bán vé số Vietlott tại Quảng Ninh
 • Địa chỉ các đại lý bán vé số Vietlott tại Đà Nẵng
 • Địa chỉ các đại lý bán vé số Vietlott tại Cần Thơ
 • Địa điểm bán vé số Vietlott tại Đồng Nai
 • Địa chỉ bán vé số Vietlott tại Khánh Hòa
 • Địa chỉ bán vé số Vietlott tại Đắk Lắk
 • Địa chỉ bán vé số Vietlott tại Bình Dương

Bởi dia-diem.net