Địa điểm phòng khám

Bệnh viện Phụ Sản Trung Ương

  • Địa chỉ: 43 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

  • Điện thoại: (04) 38252161

  • Website: benhvienphusantrunguong.org.vn

Bản đồ tới Bệnh viện Phụ Sản Trung Ương

Loading...