Ngân hàng Công Thương Việt Nam

Chi nhánh Lạng Sơn

  • Địa chỉ: Số 51 Lê Lợi, Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

  • Điện thoại: 025 387 6689

  • Fax: 025 387 3349

Bản đồ tới Chi nhánh Lạng Sơn

Loading...