Ngân hàng Công Thương Việt Nam

Ngân hàng Công Thương Việt Nam tại Thành phố Bến Tre Bến Tre