Ngân hàng Công Thương Việt Nam

Ngân hàng Công Thương Việt Nam

  • Tên tiếng anh: Vietnam Bank for Industry and Trade

  • Địa chỉ: 108 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.

  • Điện thoại: 043 942 1158 / 043 942 1030

  • Fax: 043 942 1032

  • Website: www.vietinbank.vn

  • Telex:

  • Swift Code: ICBVVNVX

Bản đồ Ngân hàng Công Thương Việt Nam