Ngân hàng Bản Việt

Ngân hàng Bản Việt

  • Tên tiếng anh: Viet Capital Bank Commercial Joint Stock Bank

  • Địa chỉ: 112-118 Hai Bà Trưng, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM

  • Điện thoại: 1800 555 599

  • Fax: 086 263 8668

  • Website: www.vietcapitalbank.com.vn

  • Telex:

  • Swift Code: VCBCVNVX

Bản đồ Ngân hàng Bản Việt

Loading...