Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Ngân hàng Phát triển Việt Nam

  • Tên tiếng anh: The Viet Nam Development Bank

  • Địa chỉ: 25A Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội

  • Điện thoại: 043 736 5659

  • Fax: 043 736 5672

  • Website: www.vdb.gov.vn

  • Telex:

  • Swift Code:

Bản đồ Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB được thành lập từ năm 2006 theo quyết định của chính phủ. Vốn điều lệ 10000 tỷ đồng thuộc sở hữu của nhà nước, hoạt động không vì lợi nhuận, thực hiện chính sách tín dụng đầu tư phát triển và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.  Gồm 2 sở giao dịch, 5 chi nhánh khu vực và 49 chi nhánh tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

Loading...