Ngân hàng United Overseas Bank Việt Nam

Ngân hàng United Overseas Bank Việt Nam

  • Tên tiếng anh:

  • Địa chỉ: 17 Central Plaza , Lầu 1, Lê Duẩn P. Bến Nghé, Quận 1 thành phố Hồ Chí Minh

  • Điện thoại: 083 825 1424

  • Fax: 083 825 1424

  • Website: www.uobgroup.com

  • Telex:

  • Swift Code:

Bản đồ Ngân hàng United Overseas Bank Việt Nam

Loading...

Chi nhánh Ngân hàng United Overseas Bank Việt Nam tại các tỉnh thành