Ngân hàng Techcombank Việt Nam

Ngân hàng Techcombank Việt Nam

  • Tên tiếng anh: Vietnam Technological And Commercial Joint Stock Bank

  • Địa chỉ: 191 Bà Triệu, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nộ

  • Điện thoại: 043 944 6368

  • Fax: 043 944 6395

  • Website: www.techcombank.com.vn

  • Telex: VTCB VN VX

  • Swift Code: VTCBVNVX

Bản đồ Ngân hàng Techcombank Việt Nam