Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội

  • Tên tiếng anh: Saigon Hanoi Commercial Joint Stock Bank

  • Địa chỉ: 77 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

  • Điện thoại: 043 942 3388

  • Fax: 043 941 0944

  • Website: shb.com.vn

  • Telex:

  • Swift Code: N/A

Bản đồ Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội