Ngân hàng Sài Gòn Công Thương

Ngân hàng Sài Gòn Công Thương

  • Tên tiếng anh: Saigon Bank For Industry And Trade

  • Địa chỉ: 2C Phó Đức Chính, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

  • Điện thoại: 083 9143 183

  • Fax: 083 9143 193

  • Website: www.saigonbank.com.vn

  • Telex:

  • Swift Code:

Bản đồ Ngân hàng Sài Gòn Công Thương

Loading...