Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín

  • Tên tiếng anh: Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank

  • Địa chỉ: 266 - 268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

  • Điện thoại: 083 9320 420

  • Fax: 083 9320 424

  • Website: www.sacombank.com.vn

  • Telex: 813603 SGDTTVT

  • Swift Code: SGTTVNVX

Bản đồ Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín

Loading...

Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín tại các tỉnh thành