Ngân hàng Đại Chúng

Ngân hàng Đại Chúng

  • Tên tiếng anh: Vietnam Public Joint Stock Commercial Bank

  • Địa chỉ: 22 Ngô Quyền, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

  • Điện thoại: 04 3942 6800

  • Fax: 043 942 6796

  • Website: www.pvcombank.com.vn

  • Telex:

  • Swift Code: WBVNVNVX

Bản đồ Ngân hàng Đại Chúng

Loading...