Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  • Tên tiếng anh:

  • Địa chỉ: 49 Lý Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà Nội

  • Điện thoại: 043 934 3327

  • Fax: 043 934 9569

  • Website: www.sbv.gov.vn

  • Telex:

  • Swift Code:

Bản đồ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Loading...