Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long

Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long

  • Tên tiếng anh: Mekong Housing Bank

  • Địa chỉ: 09 Võ Văn Tần, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

  • Điện thoại: 083 930 2501

  • Fax: 083 930 2506

  • Website: mhb.com.vn

  • Telex:

  • Swift Code: MHBBVNVX

Bản đồ Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long

Loading...