Ngân hàng Phát Triển Mê Kông

Ngân hàng Phát Triển Mê Kông

  • Tên tiếng anh: MEKONG DEVELOPMENT COMMERCIAL JOINT STOCK BANK

  • Địa chỉ: 248 Trần Hưng Đạo, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang

  • Điện thoại: 076 384 1706

  • Fax: 076 384 1006

  • Website: www.mdb.com.vn

  • Telex:

  • Swift Code:

Bản đồ Ngân hàng Phát Triển Mê Kông

Loading...