Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam

Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam

  • Tên tiếng anh: Vietnam Maritime Commercial Stock Bank

  • Địa chỉ: Số 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội

  • Điện thoại: 043.7718989

  • Fax: 043.7718899

  • Website: www.msb.com.vn

  • Telex:

  • Swift Code: MCOBVNVX

Bản đồ Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam

Loading...