Ngân hàng HSBC Việt Nam

Ngân hàng HSBC Việt Nam

  • Tên tiếng anh: HSBC Bank (Vietnam) Ltd

  • Địa chỉ: 235 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé , Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

  • Điện thoại: 0833 829 2288

  • Fax: 083 299 0018

  • Website: www.hsbc.com.vn

  • Telex:

  • Swift Code: HSBCVNVX

Bản đồ Ngân hàng HSBC Việt Nam

Loading...