Ngân hàng Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngân hàng Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

  • Tên tiếng anh: HoChiMinh City Development Joint Stock Commercial Bank

  • Địa chỉ: 25Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Quận I, TP. Hồ Chí Minh

  • Điện thoại: 0862 915 916

  • Fax: 0862 915 900

  • Website: www.hdbank.com.vn

  • Telex:

  • Swift Code: HDBCVNVX

Bản đồ Ngân hàng Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Loading...