Ngân hàng Xây Dựng Việt Nam

Ngân hàng Xây Dựng Việt Nam

  • Tên tiếng anh: Construction Bank

  • Địa chỉ: 145-147-149 Hùng Vương, Phường 2, Tp. Tân An, Long An

  • Điện thoại: 072 3524 639

  • Fax: 072 3524 900

  • Website: www.vncb.vn

  • Telex:

  • Swift Code: GTBAVNVX

Bản đồ Ngân hàng Xây Dựng Việt Nam

Loading...