Ngân hàng Commonwealth Bank Việt Nam

Ngân hàng Commonwealth Bank Việt Nam

  • Tên tiếng anh:

  • Địa chỉ: Tòa nhà Han Nam Số 65 Nguyễn Du, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

  • Điện thoại: 083 824 1525

  • Fax: 083 824 2703

  • Website: www.commbank.com.vn

  • Telex:

  • Swift Code: CTBAVNVX

Bản đồ Ngân hàng Commonwealth Bank Việt Nam

Loading...

Chi nhánh Ngân hàng Commonwealth Bank Việt Nam tại các tỉnh thành