Ngân hàng Bắc Á

Ngân hàng Bắc Á

  • Tên tiếng anh: North Asia Commercial Joint Stock Bank

  • Địa chỉ: 117 Quang Trung, Tp. Vinh, Nghệ An

  • Điện thoại: 038 384 4277

  • Fax: 038 384 1757

  • Website: www.baca-bank.vn

  • Telex:

  • Swift Code: NASCVNX

Bản đồ Ngân hàng Bắc Á

Loading...