Các huyện, thành phố, thị xã của tỉnh Phú Thọ

Bản đồ tỉnh Phú Thọ
Bản đồ hành chính tỉnh Phú Thọ

Phú Thọ bao gồm 1 thành phố trực thuộc, 1 thị xã và 11 huyện. Trong đó có 277 xã / phường / thị trấn (248 xã, 18 phương, 11 thị trấn):

1, Thành Phố Việt Trì

Địa chỉ UBND Thành phố: Số 1166, Đường Hùng Vương, Phường Tiên Cát, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: (0210) 3846281
Fax: (0210) 3846281
Email: ubtpviettri@phutho.gov.vn
Website: viettri.gov.vn

2, Thị xã Phú Thọ

Địa chỉ UBND Thị xã: Số 64, Đường Bạch Đằng, Phường Âu Cơ, TX Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: (0210) 3820103
Fax: (0210) 3820103
Email: ubtxphutho@phutho.gov.vn
Website: thixa.phutho.gov.vn

3, Huyện Cẩm Khê

Địa chỉ UBND huyện: Khu 6, Thị trấn Sông Thao, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: (0210) 3820103
Fax: (0210) 3820103
Email: camkhe@phutho.gov.vn
Website: ubcamkhe.phutho.gov.vn

4, Huyện Đoan Hùng

Địa chỉ UBND huyện: Thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ
Website: doanhung.phutho.gov.vn

5, Huyện Hạ Hòa

Địa chỉ UBND huyện: Khu 10, Thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: (0210) 3883156
Fax: (0210) 3837559
Website: hahoa.phutho.gov.vn

6, Huyện Lâm Thao

Địa chỉ UBND huyện: Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: (0210) 3825757
Website: lamthao.phutho.gov.vn

7, Huyện Phù Ninh

Địa chỉ UBND huyện: Khu Đá Thờ, Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: (0210) 6577666
Email: ubphuninh@phutho.gov.vn
Website: phuninh.phutho.gov.vn

8, Huyện Tam Nông

Địa chỉ UBND huyện: Thị trấn Hưng Hóa, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: (0210) 3879122
Fax: (0210) 3879122
Email: ubtamnong@phutho.gov.vn
Website: tamnong.phutho.gov.vn

9, Huyện Tân Sơn

Địa chỉ UBND huyện: xã Tân Phú, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: (0210) 3875830
Fax: (0210) 3615016
Email: ubtanson@phutho.gov.vn
Website: tanson.phutho.gov.vn

10, Huyện Thanh Ba

Địa chỉ UBND huyện: Khu 9, Thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: (0210) 3885232
Fax: (0210) 3885232
Email: ubthanhba@phutho.gov.vn
Website: thanhba.phutho.gov.vn

11, Huyện Thanh Sơn

Địa chỉ UBND huyện: Thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: (0210) 3873219
Fax: (0210) 3873219
Email: ubthanhson@phutho.gov.vn
Website: thanhson.phutho.gov.vn

12, Huyện Thanh Thủy

Địa chỉ UBND huyện: Khu Phố, Thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: (0210) 3877103
Fax: (0210) 3877103
Email: ubthanhthuy@phutho.gov.vn
Website: thanhthuy.phutho.gov.vn

13, Huyện Yên Lập

Địa chỉ UBND huyện: Thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: (0210) 3870134
Fax: (0210) 3622327
Email: ubyenlap@phutho.gov.vn
Website: yenlap.phutho.gov.vn

Bởi dia-diem.net