Các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh An Giang

Bản đồ tỉnh An Giang
Bản đồ hành chính tỉnh An Giang

Tỉnh An Giang có 11 đơn vị hành chính trực thuộc gồm 02 thành phố, 01 thị xã và 08 huyện, trong đó bao gồm 156 đơn vị hành chính cấp xã, gồm có 16 thị trấn, 21 phường và 119 xã.

1, Thành phố Long Xuyên

Địa chỉ: 309/5A đường Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Điện thoại UBND Thành phố: (0296) 3842646 – 3941279
Fax: (0296) 3843137
Email: longxuyen@angiang.gov.vn
Website: longxuyen.angiang.gov.vn

2, Thành phố Châu Đốc

Địa chỉ: Số 10, Lê Lợi, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.
Điện thoại UBND Thành phố: (0296) 3869610 – 3561567 – 3564238 – 3869529
Fax: (0296) 3866211
Email: chaudoc@angiang.gov.vn
Website: chaudoc.angiang.gov.vn

3, Thị xã Tân Châu

Địa chỉ: Trần Hưng Đạo, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.
Điện thoại UBND: (0296) 3530312 - 530180
Fax: (0296) 3532708
Email: tanchau@angiang.gov.vn
Website: tanchau.angiang.gov.vn

4, Huyện Châu Phú

Địa chỉ: Ấp Vĩnh Thành, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.
Điện thoại UBND huyện: (0296) 3688314
Fax: (0296) 3688635
Email: chauphu@angiang.gov.vn
Website: chauphu.angiang.gov.vn

5, Huyện Phú Tân

Địa chỉ: 155 Đường Hải Thượng Lãn Ông, ấp thượng 2, TT Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.
Điện thoại UBND huyện: (0296) 3827622
Fax: (0296) 3827227
Email: phutan@angiang.gov.vn
Website: phutan.angiang.gov.vn

6, Huyện Tri Tôn

Địa chỉ: 152 Trần Hưng Đạo, thị trấn Trị Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.
Điện thoại UBND huyện: (0296) 3874351
Fax: (0296) 3874790
Email: triton@angiang.gov.vn
Website: triton.angiang.gov.vn

7, Huyện Tịnh Biên

Địa chỉ: Khóm Xuân Hoà, Thị trấn Tịnh Biện, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.
Điện thoại UBND huyện: (0296) 3875234
Email: tinhbien@angiang.gov.vn
Website: tinhbien.angiang.gov.vn

8, Huyện Thoại Sơn

Địa chỉ: Ấp Đông Sơn 2, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
Điện thoại UBND huyện: (0296) 3879593
Fax: (0296) 3710667
Email: thoaison@angiang.gov.vn
Website: thoaison.angiang.gov.vn

9, Huyện Chợ Mới

Địa chỉ: Ấp Hòa Hạ, Xã Kiến An, Huyện Chợ Mới, An Giang.
Điện thoại UBND huyện: (0296) 3611888
Fax: (0296) 3710667
Email: chomoi@angiang.gov.vn
Website: chomoi.angiang.gov.vn

10, Huyện An Phú

Địa chỉ: Thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang.
Điện thoại UBND huyện: (0296) 3826766 - 3826693
Email: anphu@angiang.gov.vn
Website: anphu.angiang.gov.vn

11, Huyện Châu Thành

Địa chỉ: 328 Quốc lộ 91, Thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.
Điện thoại UBND huyện: (0296) 3836374
Email: chauthanh@angiang.gov.vn
Website: chauthanh.angiang.gov.vn

Bởi dia-diem.net